Historia de la nostra falla - Any 1944

La primera falla que se va plantar en Colmenar-Reis Catòlics, data de l´any 1944. Es tractava d´una falla infantil, de la qual va ésser fallera major Maria Teresa nuñez. En la Revista, que va publicar la Junta Local Fallera d´aquell any, apareix l´esbòs de la falleta i la fotografia de la fallera major.

El tema fou, "Del tabaco habano a la flor de adoquín". Sobre una base rectangular hi havia un estanc amb un rètol que anunciava: «C.A.T. Compañía Arrendataria de Tabacos Estanco n.º55»; sobre aquest estanc, apareixia una caixeta de cigarrets, i rematant la falla es veia un "puro habano"; les escenes representaven un vendedor ambulant junt a un arbre i una altra figura que replegava de terra una "colilla". Pintades a les bases existien unes al.legories al tabac.
Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.