Historia de la nostra falla - Any 1984

Les crisis que plantejava la falla de l´any 1981, possiblement també afectaren a la comissió, puix que en el 1982 no plantaren falla. En 1984, després del parèntesi provocat per la desastrosa "pantanada" del 20 d´octubre del 1982, emprengueren novament la marxa, amb el mateix president, i tenint per falleres majors Raquel Sierra Sansaloni, i María Teresa Sierra. La comissió fou integrada per 39 fallers i 12 falleres.

El tema era «Sorpreses i calamitats», i es refereia precissament a la gran inundació provocada per l´enfosament de la Presa de Tous: «Es la impresión que nos da, por estas calamidades; el sufrir la gran riada, la lluvia i los vendavales. Las promesas de ayuda que de promesas no salen; la ayuda es de uno mismo, ¿y de las autoridades?». Son alguns dels versos que escrigué el poeta Agustí Ferrús Soto.
Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.