Historia de la nostra falla - Any 1985

Presidits por Jaume Bohigues Peris, plantaren una nova falla el 1985, de la que foren falleres major i infantil Gemma Boquera Ballester i Letícia Llopis Cerveró, respectivament. La comissió masculina la componien 33 fallers, i la femenina 28 falleres.

En l´«Historial» que publicaren aquest any 1985 en la Revista de la Junta Local Fallera, declaraven que, entre els seus membres «predominen por dalt de tot la juventut que és el principal fonament perquè la festa de les falles continue». També afirmaren:

    «Els components d´esta falla anem a intentar que ja no deixe de plantar cap d´any el monument»

En allò que no comptaven (ni ells ni ningú), era la nova riuada que tornà a inundar Alzira el 4 de novembre de 1987, impedint que es plantaren les falles de 1988. Sobre el tema i crítica d ela falla, res no diu la Revista de la J.L.F., però aixó sí, apareixen els esbossos de la falla major i infantil.
Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.