Historia de la nostra falla - Any 1989

En el 1989, la falla Colmenar, va tornar a plantar el seu monument, essent president el veterà Jaume Bohigues Peris que abandonaria el càrrec en aquest any. S´anomenà fallera major a Sònia Sierra Fuertes, i fallera major infantil a Asumpció Benedito Guillamón. El president infantil va ser Joan Josep Giménez Esteve. L´artista Salvador Agustí Pau construí la falla amb el tema «Circulació». Entre els versos de la mateixa podem destacar:

« La falla que s´ha plantat
és de molta actualitat
puix toca un tema d´acció
con es la circulació »

I en els de la falla infantil podem transcriure:

« La música és un bell art
en el que tots el xiquets
haurien de prendre part
»

Els seus components eren 30 fallers i 23 falleres, a part del infantils.
Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.