Historia de la nostra falla - Any 2005

En el 2005, la falla Colmenar, va tornar a plantar el seu monument, essent president Vicent Lairón i Beltrán . S´anomenà fallera major a Nardi Giménez i Albert , i fallera major infantil a María Sifre i Casterà . El president infantil va ser Sergio Rojas i Casanoves.
Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.