Historia de la nostra falla - Any 2011

Fallera Major : Andrea Marimón i Prats Fallera Major Infantil : Desiré Molina i Prats President : Juan Miguel Antón i Morales President Infantil : Sergio Molina Fallera Major : Andrea Marimón i Prats Fallera Major Infantil : Desiré Molina i Prats President : Juan Miguel Antón i Morales President Infantil : Sergio Molina

Comissió 2011

Comissions: Executiva i infantil

Comissió executiva

President
Juan Miguel Antón i Morales

Fallera Major
Andrea Marimón i Prats

Vicepresidents
José Vicente Belenguer i Vitón
Francisco Palau i Gregori
Fermín Valiente i Sancho
Bernardo Benedito iCárpena

Secretaria
Yasmina Valiente Sancho

Delegat de Secretaria
Mayte Sancho i Caballero

Tresorer
Luis Mengual i Carrascosa

Comptador
Miguel Alcazar i Villanueva

Comptadora
Mº Teresa Mengual Alós

Delegat Festejos
Aaron Albelda i García

Delegat Infantils
Carlos Molina i Palomares

Delegada Loteries
MªDolores Cerveró Cárdenas

Delegat D'Esports
Eduardo Climent i Soro

Delegades D'Activitats Diverses
Resurrección Sancho i Caballero
Javier Gascó i Navalón

Delegats De Cultura
Sandra Bernabeu i Borja

Delegat de Monument
Luis Vicente Mengual i Alós

Delegat de teatre
Lorenzo Redondo i Chordá

Delegades de Play-Back
Paula Llorca i Palau
Marta Garví i Martínez
Alícia Palau i Galán
Delegada de Recompenses
Eva Pastor i Rodríguez

Delegat de la JLF
Candido Valiente i Soler

Delegats
Josep Ramón Valiente i Sancho
MªAsunción Benedito i Guillamón
MªDolores Martínez i Tortosa
Fernando Sifre i Casterá

Vocals
Lara Aguilar Llinares
María Albert Barberà
José Antonio Alonso Ballester
Raul Atienza Millán
Mª Teresa Blay i Jiménez
Alexandra Bria i España
Protasio Brotons
Vicenta D. Carrascosa i Bixquert
Mª Dolores Casterá i Pellicer
Francisco Delcaso i Martín
Raquel Estarlich i Gonález
MªJesús Esteve Climent
Christian García Tormo
Mónica Garrigues i Aparisi
Encarna García Micó
Vicente Gascó Magraner
Jorge Gascó Navalón
Vicente Gascó Navalón
Nardi Giménez Albert
Juan José Giménez Esteve
Bernardo Giménez López
MªCarmen Guillamón Aguilella
Asunción Guillamón Aguilella
José Hernandez Ruiz
Sonia Herraiz Pardo
Carlos Lapeña Andrés
Marcos Lavara Moreno
Aranza López Aracil
MªEugenia Marco i Martínez
María Montoliu Aguilella
Irene Monserrat Ginés
Elvira Navalón González
MªAntonia Navalón González
Encarna Palau García
Lorena Pascual Villatoro
Francisco Pellicer Casanoves
Lluis Perepérez Pau
Gema Pérez López
Ana Mª Prats i Blay
Sonia Prats Blay
Bernardo Prats Montalvá
Anna Prats Peretó
Cynthia Rubio Llinares
Ramón Sancho Gisbert
Adriá Sarriá Cabello
Angela Serra Cárpena
Fernando Sifre Puig
José Luis Valiente Giménez
José Luis Valiente Gómez
Fermín Valiente Gómez

Comissió infantil

President
Sergio Molina i Prats
Fallera Major
Desiré Molina i Prats
Delegada de J.L.F.
Zaióa Antón i Sancho
Vocals
Isabel Bosch Pastor Marta
 Albelda López Sonia
Anórés Gil Rocío Belenguer
Prats Sofia Bosch Pastor
Teresa Brotons Pastor
César Chirita García
Vanessa De Gracia Cocerá
Vicente Gaseó Garrigues
Jorge Gaseó Pérez
Víctor Gaseó Pérez Arnau
Giménez Montserrat
Selena Gutiérrez España
Valle María Gomar
Palomino Mireia Lavara
Martínez Natalia Mengual
Carrascosa Jaume Palau
Marco Aitana Redal Minier
Esbós de la falla gran Esbós de la falla infantil Esbós de la falla gran Esbós de la falla infantil

Esbossos de les falles 2009

Fallera Major Infantil 2007
Paula Pellicer i Casanoves
Fallera Major Infantil 2007
Pellicer - Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, gestion inmobiliaria, administracion de fincas
Pellicer
Gestoria Administrativa, Correduria de Seguros, Servicios Inmobiliarios, Asesoría Laboral y Fiscal.
Fran Pellicer Casanoves - Corredor exclusivo de seguros
Fran Pellicer Casanoves
Corredor exclusivo de seguros.